SEKRETESSPOLICY

Senast uppdaterad: 2 augusti 2023

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord vars begynnelsebokstav är versaler har betydelser som definieras på följande villkor. Följande definitioner skall ha samma innebörd oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

I enlighet med denna sekretesspolicy:

Konto betyder ett unikt konto som skapats för att du ska få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

Företag (referat till som antingen ”företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vårt” i detta avtal) hänvisar till Quantum 5.0 ePrex , Darling Park Tower, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000.

I enlighet med GDPR är företaget personuppgiftsansvarig.

Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller annan enhet av en webbplats och som innehåller information om din surfhistorik på den webbplatsen, bland många andra användningsområden.

Land avser Australien.

Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation), avser företaget som den juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syftena och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Med Enhet avses alla enheter som kan komma åt Tjänsten, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

Facebook Fan Page är en offentlig profil som heter Quantum ePrex 500 FB-sida som specifikt skapats av företaget på Facebooks sociala nätverk.

Personuppgifter är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ.

I GDPR avses med personuppgifter all information som rör dig, t.ex. ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, online-identifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten.

Med Tjänst avses Webbplatsen.

Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppdrag av företaget. Det avser tredjepartsföretag eller individer som är anställda av företaget för att underlätta tjänsten, tillhandahålla tjänsten på uppdrag av företaget, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används. I GDPR:s mening betraktas tjänsteleverantörer som personuppgiftsbiträden.

Tredjeparts sociala medietjänst avser en webbplats eller en webbplats för sociala nätverk genom vilken en användare kan logga in eller skapa ett konto för att använda tjänsten.

Med användningsdata avses data som samlas in automatiskt, antingen genom användning av tjänsten eller från själva tjänsteinfrastrukturen (t.ex. hur länge en sida har besökts).

Webbplatsen hänvisar till Ethereum Serax Ai, tillgänglig från https://btcaussiesystem.cloud

Du avser den person som har åtkomst till eller använder tjänsten, eller det företag eller annan juridisk enhet på vars vägnar en sådan person har åtkomst till eller använder tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Enligt GDPR (General Data Protection Regulation) kan du kallas den registrerade eller användaren eftersom du är den person som använder tjänsten.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Typer av insamlade uppgifter

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

E-postadress

Förnamn och efternamn

Telefonnummer

Användningsuppgifter

Användningsuppgifter

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

Användningsdata kan innehålla information som din enhets Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du får tillgång till tjänsten via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, den typ av mobil enhet du använder, ditt unika ID för mobil enhet, din mobila enhets IP-adress, ditt mobila operativsystem, den typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du får tillgång till tjänsten via en mobil enhet.

Spårningsteknik och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningsteknik som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan det dock hända att du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Cookies kan vara ”beständiga” eller ”sessionskakor”. Permanenta cookies finns kvar på din dator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies: Allt om cookies.

Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies för de ändamål som anges nedan:

Nödvändiga/viktiga cookies

Typ: Sessionscookies

Administreras av: Us

Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att ge dig de tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen och för att du ska kunna använda vissa av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedrägerier med användarkonton. Utan dessa cookies kan vi inte tillhandahålla de tjänster som du har bett om, och vi använder dessa cookies endast för att tillhandahålla dig dessa tjänster.

Policy för cookies / Meddelande Acceptans Cookies

Typ: Beständiga cookies

Administreras av: Us

Syfte: Dessa cookies identifierar om användarna har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.

Cookies för funktionalitet

Typ: Beständiga cookies

Administreras av: Us

Syfte: Dessa cookies gör det möjligt för oss att komma ihåg de val som du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkpreferenser. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och undvika att du måste ange dina inställningar varje gång du använder webbplatsen.

Cookies för spårning och prestanda

Typ: Beständiga cookies

Administreras av: Tredje part

Syfte: Dessa cookies används för att spåra information om trafik till webbplatsen och hur användarna använder webbplatsen. Den information som samlas in via dessa cookies kan direkt eller indirekt identifiera dig som en enskild besökare. Detta beror på att den insamlade informationen vanligtvis är kopplad till en pseudonym identifierare som är kopplad till den enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Vi kan också använda dessa cookies för att testa nya sidor, funktioner eller nya funktioner på webbplatsen för att se hur våra användare reagerar på dem.

För mer information om de cookies som vi använder och dina valmöjligheter när det gäller cookies, se vår policy för cookies eller avsnittet om cookies i vår sekretesspolicy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive övervakning av användningen av vår tjänst.
 • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter som du lämnar kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
 • För att fullgöra ett avtal: utveckling, efterlevnad och genomförande av köpeavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster som du har köpt eller av något annat avtal med oss via tjänsten.
 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom en mobilapplikations pushmeddelanden om uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktionerna, produkterna eller de avtalade tjänsterna, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.
 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.
 • För att hantera dina förfrågningar: För att ta hand om och hantera dina förfrågningar till oss.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst och för att kontakta dig.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan dela eller överföra dina personuppgifter i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag följer denna sekretesspolicy. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Med affärspartner: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: när du delar personuppgifter eller på annat sätt interagerar med andra användare på offentliga platser, kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför. Om du interagerar med andra användare eller registrerar dig via en tredje parts sociala medietjänst kan dina kontakter på den tredje partens sociala medietjänst se ditt namn, profil, bilder och beskrivning av din aktivitet. På samma sätt kommer andra användare att kunna se beskrivningar av din aktivitet, kommunicera med dig och se din profil.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata sparas i allmänhet under en kortare tidsperiod, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller när vi är juridiskt skyldiga att spara dessa data under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets driftskontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna. Det innebär att denna information kan överföras till – och sparas på – datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de som gäller i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av att du skickar sådan information utgör ditt samtycke till denna överföring.

Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om företaget är inblandat i en sammanslagning, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och omfattas av en annan sekretesspolicy.

Brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller ett statligt organ).

Andra rättsliga krav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en rättslig skyldighet
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom.
 • Förhindra eller utreda eventuella oegentligheter i samband med Tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • Skydd mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter

Tjänsteleverantörer har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

Analys

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google och som spårar och rapporterar trafik på webbplatsen. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja bort att göra din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics opt-out. Tillägget förhindrar att Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) delar information med Google Analytics om besöksaktivitet.

För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles webbsida om sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy

Hotjar

Deras integritetspolicy kan läsas på https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

E-postmarknadsföring

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa den avregistreringslänk eller de instruktioner som finns i e-postmeddelanden som vi skickar eller genom att kontakta oss.

Vi kan använda tjänsteleverantörer för e-postmarknadsföring för att hantera och skicka e-post till dig.

Mailchimp

Mailchimp är en tjänst för e-postmarknadsföring som tillhandahålls av The Rocket Science Group LLC.

För mer information om Mailchimps sekretesspraxis, vänligen besök deras sekretesspolicy: https://mailchimp.com/legal/privacy/

AWeber

AWeber är en tjänst för e-postmarknadsföring som tillhandahålls av AWeber Communications.

För mer information om AWebers sekretesspraxis, se deras sekretesspolicy: https://www.aweber.com/privacy.htm

Hämta svar

GetResponse är en tjänst för e-postmarknadsföring som tillhandahålls av GetResponse.

För mer information om GetResponse sekretesspraxis, vänligen besök deras sekretesspolicy: https://www.getresponse.com/legal/privacy.html

Användning, prestanda och övrigt

Vi kan använda tjänsteleverantörer från tredje part för att förbättra vår tjänst.

Osynlig reCAPTCHA

Vi använder en osynlig captcha-tjänst som heter reCAPTCHA. reCAPTCHA drivs av Google.

Tjänsten reCAPTCHA kan samla in information från dig och från din enhet för säkerhetsändamål.

Den information som samlas in av reCAPTCHA lagras i enlighet med Googles integritetspolicy: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

GDPR Integritet

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt GDPR

Vi kan behandla personuppgifter enligt följande villkor:

 • Samtycke: Du har gett ditt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
 • Fullgörande av avtal: Tillhandahållande av personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och/eller för eventuella skyldigheter före avtalets ingående.
 • Rättslig förpliktelse: Behandling av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som företaget omfattas av.
 • Vitala intressen: Behandling av personuppgifter är nödvändig för att skydda dina eller någon annan fysisk persons vitala intressen.
 • Allmänna intressen: Behandling av Personuppgifter är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som tillkommer Företaget.
 • Berättigade intressen: Behandling av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose företagets berättigade intressen.

Under alla omständigheter hjälper företaget gärna till att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Dina rättigheter enligt GDPR

Företaget åtar sig att respektera sekretessen för dina personuppgifter och att garantera att du kan utöva dina rättigheter.

Du har rätt enligt denna Integritetspolicy, och enligt lag, om du befinner dig inom EU, att

 • Begära tillgång till dina personuppgifter. Rätt att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet Inställningar för ditt konto. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv ber vi dig kontakta oss så hjälper vi dig. Detta gör det också möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Begära rättelse av de personuppgifter som vi har om dig. Du har rätt att få ofullständig eller felaktig information som vi har om dig korrigerad.
 • Invändning mot behandling av dina personuppgifter. Denna rätt föreligger när vi åberopar berättigat intresse som rättslig grund för vår behandling och det finns något i din speciella situation som gör att du vill invända mot vår behandling av dina personuppgifter på denna grund. Du har också rätt att invända om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Begära radering av dina personuppgifter. Du har rätt att be oss att radera eller ta bort personuppgifter när det inte finns några goda skäl för oss att fortsätta behandla dem.
 • Begära överföring av dina personuppgifter. Vi kommer att tillhandahålla dig, eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du ursprungligen har lämnat samtycke till att vi får använda eller där vi använde informationen för att fullgöra ett avtal med dig.
 • Återkalla ditt samtycke. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till användning av dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kan det hända att vi inte kan ge dig tillgång till vissa specifika funktioner i tjänsten.

Utövande av dina GDPR-dataskyddsrättigheter

Du kan utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, annullering och invändning genom att kontakta oss. Observera att vi kan komma att be dig verifiera din identitet innan vi besvarar sådana förfrågningar. Om du gör en förfrågan kommer vi att göra vårt bästa för att svara dig så snart som möjligt.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet i EES.

Fan-sida på Facebook

Personuppgiftsansvarig för Facebook Fan Page

Företaget är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som samlas in när du använder tjänsten. Som operatör av Facebook Fan Page är företaget och operatören av det sociala nätverket Facebook Joint Controllers.

Företaget har ingått avtal med Facebook som bland annat definierar villkoren för användning av Facebook Fan Page. Dessa villkor baseras huvudsakligen på Facebooks användarvillkor: https://www.facebook.com/terms.php

Besök Facebooks sekretesspolicy https://www.facebook.com/policy.php för mer information om hur Facebook hanterar personuppgifter eller kontakta Facebook online eller via e-post: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Förenta staterna.

Facebook-insikter

Vi använder Facebook Insights-funktionen i samband med driften av Facebook Fan Page och på grundval av GDPR för att få anonymiserade statistiska uppgifter om våra användare.

För detta ändamål placerar Facebook en cookie på enheten hos den användare som besöker vår Facebook Fan Page. Varje cookie innehåller en unik identifieringskod och förblir aktiv under en period på två år, utom när den raderas före utgången av denna period.

Facebook tar emot, registrerar och behandlar den information som lagras i kakan, särskilt när användaren besöker Facebook-tjänster, tjänster som tillhandahålls av andra medlemmar på Facebook Fan Page och tjänster från andra företag som använder Facebook-tjänster.

För mer information om Facebooks sekretesspraxis, vänligen besök Facebooks sekretesspolicy här: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Dina integritetsrättigheter i Kalifornien (Kaliforniens Shine the Light-lag)

Enligt California Civil Code Section 1798 (Kaliforniens Shine the Light-lag) kan invånare i Kalifornien som har en etablerad affärsrelation med oss en gång om året begära information om hur de delar sina personuppgifter med tredje part för den tredje partens direktmarknadsföringsändamål.

Om du vill begära mer information enligt Kaliforniens Shine the Light-lag, och om du är bosatt i Kalifornien, kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan.

Kaliforniens integritetsrättigheter för minderåriga användare (California Business and Professions Code Section 22581)

Enligt California Business and Professions Code section 22581 kan invånare i Kalifornien under 18 år som är registrerade användare av webbplatser, tjänster eller applikationer online begära och få bort innehåll eller information som de har publicerat offentligt.

För att begära borttagning av sådana uppgifter, och om du är bosatt i Kalifornien, kan du kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och ange den e-postadress som är kopplad till ditt konto.

Var medveten om att din begäran inte garanterar fullständig eller heltäckande borttagning av innehåll eller information som publiceras online och att lagen kanske inte tillåter eller kräver borttagning under vissa omständigheter.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdatera datumet ”Senast uppdaterad” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att se om den har ändrats. Ändringar i denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss:

Via e-post: [email protected]

Genom att besöka denna sida på vår webbplats:https://btcaussiesystem.cloud/contact

Via telefonnummer: +61 2 9267 0429